projekty unijne

 

 

 

W związku z dynamicznym rozwojem wydawnictwa oraz w odpowiedzi na wciąż zmieniające się realia rynkowe zarząd spółki podjął decyzję o wdrożeniu projektów informatycznych wspierających osiąganie głównych, wydawniczych celów firmy.

 

Pomysły na usprawnienie działających procesów oraz stworzenie nowych przedsięwzięć biznesowych stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej realizowanym ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP; Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej.

 

Tak oto tworzymy platformę do zarządzania i elektronicznej wymiany danych oraz budujemy innowacyjny moduł systemu umożliwiającego walkę z piractwem komputerowym w zakresie zwalczania rozpowszechniania pirackich wersji mediów cyfrowych. Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie dedykowanego innowacyjnego systemu wykorzystującego technologie informatyczno komunikacyjne. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez budowę i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb firmy, a także zakup infrastruktury informatycznej umożliwiającej stabilne działanie systemu w firmie.

 

W wyniku realizacji projektu w firmie zostanie zastosowana znacząca innowacja procesowa, która umożliwi automatyzację procesów wykonywanych obecnie metodami tradycyjnymi. Główne założenia systemu, który ma zostać stworzony w ramach niniejszego projektu umożliwią wprowadzenie w firmie nowych lub znacząco ulepszonych metod komunikacji z autorami tekstów, komunikację z odbiorcami i realizację sprzedaży, a także produkcję książek, e-booków. Najważniejszym i skomplikowanym elementem projektu jest stworzenie modułu systemu, który umożliwi monitorowanie sieci w poszukiwaniu nielegalnych treści w sieci. Wyeliminowanie zjawiska piractwa lub znaczące jego zminimalizowanie z pewnością wpłynie na rentowność spółki oraz zwiększy przychody twórców, których utwory wydawnictwo sprzedaje.

 

WARBOOK Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:Utworzenie platformy do zarządzania i elektronicznej wymiany danych oraz budowa innowacyjnego modułu systemu umożliwiającą walkę z piractwem komputerowym w zakresie zwalczania rozpowszechniania pirackich wersji mediów cyfrowych.

Celem projektu jest stworzenie efektywnego narzędzia do ochrony wartości intelektualnej i walki z piractwem elektronicznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 202 950 PLN